Fem miljoner ytterligare öronmärkt för barn- och ungdomsverksamhet

Kategorier: Okategoriserade
Taggar:

Idrottsnämnden tillförs fem miljoner kronor öronmärkt för barn- och ungdomsverksamhet. De nya medlen tillförs från stadens centrala medelsreserv för att ge tryggade förutsättningar för Stockholms barn- och ungdomsverksamheter under den tid som idrottsnämndens bidragssystem ses över.

Vi har lyssnat och tar den oro på allvar som har uttryckts med anledning av idrottsnämndens beslut om sänkta föreningsbidrag. Vi förstår att verksamhet riktad mot barn och unga behöver mer tid för att anpassa sig till förändringen. För att säkerställa att barn- och ungdomsverksamheten har fortsatt trygga förutsättningar, tillför vi nu fem miljoner kronor i stöd till föreningslivet.

Vår viktigaste målsättning står fast: barn- och ungdomsverksamheter ska prioriteras och vi ska se över hela bidragsgivningen för att bättre styra mot det målet.

Den fortsatta processen är nu att idrottsförvaltningen träffar och samtalar med föreningslivet för att få underlag för ett beslut i idrottsnämnden senare i vår om hur fördelningen av bidragen ska utformas. Parallellt arbetar idrottsförvaltningen också med en genomgripande översyn av hela stadens stöd för att bättre nå de av idrottsnämnden prioriterade målgrupperna barn, unga och personer med funktionsnedsättning.

Den exakta fördelningen mellan olika bidragstyper och olika föreningar är inte bestämd ännu, men pengarna ska fördelas under våren så att de tryggar barn- och ungdomsverksamhetens förutsättningar i Stockholm.

Kommentarer är stängda