Nya studentlägenheter i Kista

Kategorier: Pressmeddelande, Stadsbyggnad
Taggar: , , , , , , , , ,

I början av mars antas en detaljplan som medger 40-60 nya student-/forskarbostäder i Kista. Stockholms stad arbetar hårt och målmedvetet för att skapa fler bostäder för studenter. Bostäderna bidrar till att göra att Kista till en mer blandad stadsdel.

- När planarbetet startade innehöll projektet enbart påbyggnader för KTH. Stadsbyggnadsnämnden beslutade att utreda om det även skulle gå att bygga studentbostäder och jag är väldigt glad över att det visade sig vara möjligt, säger stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M).

- Hela Kista står inför en spännande utveckling och efterfrågan är stor på fler studentbostäder i kollektivtrafiknära lägen. De här bostäderna kommer att uppföras i det som kallas Kistas ”verksamhetsdel” och innebär därför också att stadsdelen blir mer blandad, säger stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M).

Bakgrund
På stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 7 mars kommer en detaljplan att antas för en del av fastigheten Keflavik 2 (”Electrum 1”) i stadsdelen Kista. Planen möjliggör, förutom på- och tillbyggnader som behövs för KTH:s långsiktiga utveckling, också uppförande av 40-60 student-/forskarbostäder. Bostäderna medges i form av på- och tillbyggnad av två av flyglarna intill Grönlandsgatan. Fastighetsägare är Akademiska Hus Stockholm AB.

I Kista Science City finns idag ca 6800 studerande på lärosätena KTH och Stockholms universitet.

Se ärendet i sin helhet som bifogad PDF-dokument: Antagande av förslag till detaljplan för del av fastigheten Keflavik 2 i stadsdelen Kista

Kommentarer är stängda