Start för 350 nya studentlägenheter på KTH Campus

Kategorier: Pressmeddelande, Stadsbyggnad
Taggar: , , , , , ,

Nu startar arbetet med att utveckla KTH Campus; från att vara ett instutionsområde till ett campus med folkliv under dygnets alla timmar. 350 nya studentbostäder, tydliga gaturum och bättre entréer till den närliggande nationalstadsparken ska utveckla området och göra det ännu mer attraktivt.

- Frågan om studentbostäder i Stockholm är högprioriterad och jag är glad över att vi startar planarbetet för 350 nya studentlägenheter inne på KTH Campus. Det är inte en dag för tidigt, säger stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M) som själv har studerat 5 år på KTH.

- Idag är KTH Campus ganska ödsligt kvällstid och den norra delen är glest bebyggt. Att komplettera med studentbostäder är ett utmärkt sätt att skapa en levande och roligare stadsmiljö, säger stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M).

Fakta
Akademiska Hus Stockholm AB har initierat detaljplanearbeten för att utveckla KTH Campus genom att planera för 350 studentbostäder. Start-PM för detaljplanerna kommer upp för beslut i stadsbyggnadsnämnden den 18 april 2013. Planen beräknas antas under 2014.

Se ärendet i sin helhet som bifogad Tjänsteutlåtande – StartPM_3270128 KTH Campus

Högupplösta bilder på de konceptuella förslagen finns att ladda ner här: http://mynewsdesk.com/se/pressroom/akademiska_hus_ab

Kommentarer är stängda