Bygglov för 272 studentbostäder i Bredäng

Kategorier: Pressmeddelande, Stadsbyggnad
Taggar: , , , , , ,

Vid Stockholms universitet och högskolor utbildas framtidens arbetskraft. Stockholms stad arbetar hårt och målmedvetet för att skapa fler bostäder för studenter. Som ett led i detta arbete väntas därför bygglov ges för 183 studentbostäder i Bredäng på stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 13 juni.

– Studentbostadsfrågan är väldigt viktig och jag är glad över att vi nu kan bevilja bygglov för 272 studentbostäder i Bredäng, säger stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M).

– Studenter efterfrågar lägenheter nära kollektivtrafiken. De här bostäderna kommer att ligga en dryg kilometer från Sätra T-bana. Bostäderna har getts en omsorgsfull gestaltning och tillsammans skapar de olika byggnaderna ett småskaligt stadslandskap med mellanliggande torg och mötesplatser, säger stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M).

Fakta
Stadsbyggnadsnämnden väntas den 13 juni bevilja tidsbegränsat bygglov för 15 moduler i 2-4 våningar med sammanlagt 272 studentbostäder vid Björksätravägen 22 i Bredäng. Till projektet hör en karaktärsfull markbearbetning med rödmålade hårdgjorda ytor, gräs/vegetation och cykelparkering.

Läs hela ärendet i sin helhet i PDF-format: Tankebyggarorden 2, Björksätravägen 22, Bredäng

Kommentarer är stängda