Områdesprogram ger bättre stadsdelar

Kategorier: Stadsbyggnad
Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

I lördagens DN Stockholm kunde ni läsa en artikel där jag intervjuas om stadsplaneringen för framtidens Stockholm. Min poäng handlade om att det är viktigt att vi går från ”glugg-byggande” till att ta helhetsgrepp för större områden där vi ser goda möjligheter att bygga stad och bjuda in medborgarna till tidig dialog. Jag vill med detta inlägg förtydliga resonemanget kring områdesprogram.

Att hålla hög takt i byggandet har länge prioriterats oavsett färg på den politiska majoriteten. Det beror naturligtvis på att Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. År 2030 ska kommunen ha antagna planer för 100 000 nya bostäder till den miljon människor som dåkommer att bo i Stockholms stad.

De senaste decenniernas viktigaste strategi för att bygga många bostäder har varit att omvandla gammal industrimark till nya moderna stadsdelar. Hammarby Sjöstad, Norra Djurgårdsstaden och Hagastaden är tre exempel. Men tillgången på gammal industrimark ärändlig. Stockholms vilja att växa kommer att fortsätta även när de gamla, tidigare industriområdena är slut.

Vår översiktsplan, Promenadstaden, pekar ut platser där befintliga stadsdelar ska utvecklas och hur ny bebyggelse tydligare ska koppla samman delar av staden som idag ligger åtskilda. Hittills har översiktsplanen omsatts i verklighet dels i detaljplaneringen av enskilda projekt, dels genom större planprogram som syftar till helhetsgrepp över större områden. Dessa metoder kommer att vara otillräckliga för att skapa bostäder i den takt som krävs när Stockholm fortsätter att växa.

Jag tror att ju tidigare medborgarna får komma till tals, desto mer konstruktiva blir förslagen kring hur de egna stadsdelarna kan utvecklas. Om de boende har inflytande över utvecklingen av sin stadsdel kan acceptansen för ny bebyggelse öka. Alla vi som bor i Stockholm påverkas ju av stadens tillväxt.

Jag anser att det är självklart att programarbeten för större stadsdelsområden ska studeras tillsammans med medborgarna. Och helst i ett så tidigt skede som möjligt. Det skulle innebära flera fördelar:

Alla intressenter bjuds in till samma bord. I varje programarbete ska stockholmarna, byggherrarna och kommunen träffas och tillsammans resonera kring var nya byggnader i stadsdelen passar bäst, innan några beslut om var nya hus ska byggas har fattats. På så vis kan goda idéer och nya lösningar fångas upp och antalet konflikter minimeras.

Programarbetet blir konkret. När hela stadsdelen ingår i programarbetet kan man bestämma vilka platser som kan bebyggas och vilka som ska sparas. Helhetsgreppet innebär att värdefulla platser kan sparas och rustas upp till riktiga parker, lekplatser eller annat. De avvägningarna ska göras redan i programmet. När utvecklingen av en stadsdel är utstakad för de kommande åren blir det också lättare att planera in skolor, parker, gruppbostäder, förskolor, gator och kollektivtrafik.
 
Minsta antalet nya bostäder fastställs från start. Programarbetet ska vara öppet för diskussioner om var husen ska placeras och hur de ska se ut. Men på en avgörande punkt saknas utrymme för kompromisser: antalet planerade bostäder får inte minska under processen, endast öka. Det är ett måste för att nå stadens bostadsmål.
 
Tidplanen för programarbetet begränsas. För att det arbete som stockholmare, byggherrar och kommun lägger ner ska kännas relevant och legitimt måste planerna omsättas snabbt. Programarbetet ska inte ta mer än ett år och detaljplanearbeten för programområdet ska starta omedelbart efter avslutat programarbete.

Pågående områdesprogram:
 

Aspudden – Midsommarkransen
http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Aspudden-Midsommarkransen/

Bagarmossen – Skarpnäck
http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Bagarmossen-Skarpnack/

Brommaplan
http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Brommaplan/

Hagastaden
http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Hagastaden/

Hammarbyhöjden – Midsommarkransen
http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Hammarbyhojden-Bjorkhagen/

Högdalen – Farsta
http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Sambandet-Hogdalen-Farsta/

Marieberg
http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/marieberg/

Norra Djurgårdsstaden
http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/norra-djurgardsstaden/

Söderstaden
http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Soderstaden/

Tyngdpunkt Farsta
http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/farsta/

Västra Kungsholmen
http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/vastrakungsholmen/

Älvsjö – Örby
http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Alvsjo-Orby/

 

Kommentarer är stängda