Holländsk arkitektbyrå ritar stadsförnyelse och 500 nya bostäder i Marievik

Kategorier: Pressmeddelande, Stadsbyggnad
Taggar: , , , , , , , , , , ,

AMF Fastigheter och Stockholms stad har genomfört parallella arkitektuppdrag med tre arkitektkontor för fastigheten Marievik 15 i Liljeholmen. Nu är det klart att det holländska arkitektkontoret SeARCH:s förslag kommer att utvecklas vidare.

urban_view2

– Förslaget är en komposition av olika höga slanka hus. Det är en modern tolkning av stockholmsmotivet som innebär att vi markerar brofästena vid malmarna med högre hus, säger stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M).

– Samspelet mellan de enskilda byggnaderna och stadsrummet som helhet är väldigt intressant. Det stora antalet nya bostäder som förslaget möjliggör innebär att stadslivskvaliteterna på platsen stärks, säger stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M).

– Vi har under lång tid sett Marieviks stora utvecklingspotential. Tillsammans med staden vill vi skapa en levande stadsdel med en bra blandning av bostäder och arbetsplatser. Förslaget innebär en positiv förnyelse av hela området längs Årstaviken, säger Mats Hederos, VD AMF Fastigheter.

SQUARE SUMMER

Fakta
Platsen vid kajen närmast Liljeholmsbron ska utvecklas för bostadsändamål i syfte att bättre ta tillvara på läget vid vattnet och innerstaden. Den nya bebyggelsen innebär också att blandningen av kontor och bostäder i hela Marievik stärks, något som är viktigt för att uppnå en levande stad. Det befintliga kontorshuset på platsen avvecklas.

I nu liggande förslag från SeARCH finns möjlighet till ca 500 lägenheter av varierande storlek. Det parallella uppdraget har varit en del av den pågående detaljplaneprocessen och nästa steg är att bearbeta förslaget inför ett plansamråd. 

Högupplösta bilder på projektet nås genom: http://www.korturl.com/m15

 

Kommentarer är stängda