Akropolis basket beviljas idrottsbonus för att få fler unga att börja idrotta

Kategorier: Idrott
Taggar: , , , , , , , , , ,

I tisdags, den 22 oktober, beslutade idrottsnämnden att bevilja Akropol baskets ansökan om idrottsbonus. Idrottsbonusen infördes under 2012 med syfte att nå inaktiva barn och unga. Dessa finns främst i den äldre tonårsgruppen, bland flickor och personer med funktionsnedsättning.

Syftet med Akropols projekt är att genom lokalt förankrade verksamhetsledare, kontakter med stadsdelen och genom de nätverk dem har försöka locka nya målgrupper i Rinkeby och runt om Järva till idrotten. De riktar sig framför allt till tonåringar som idag, av olika anledningar, har svårt att delta i den organiserade föreningsidrotten.

Genom att skapa kontakter med andra föreningar vill man erbjuda ungdomar att pröva idrotter både i och utanför den organiserade idrotten. Vilka idrotter som ungdomarna testar på anpassas efter önskemål och behov. Bland finns det förutsättningar för att testa alltifrån dans till friidrott, segling och rullstolsbasket – allt efter vad som efterfrågas av de deltagande. Allt för att nå en så bred målgrupp som möjligt.

Projektet beviljas 476 000 kronor under tre år.

Läs mer om projektet här.

Kommentarer är stängda