Stockholm får sin första arkitekturstrategi

Kategorier: Pressmeddelande, Stadsbyggnad
Taggar: , , , , , , , ,

Igår, torsdag 14 november, fattade stadsbyggnadsnämnden beslut om att godkänna Arkitektur Stockholm som är Stockholms första arkitekturstrategi. Dokumentet förväntas antas av kommunfullmäktige under första kvartalet 2014.

Arkitektur av hög kvalitet är ett av de viktigaste verktygen i arbetet med att skapa ett väl fungerande stadsliv och en hållbar utveckling. Arkitektur Stockholm ska inspirera till en konstruktiv diskussion om Stockholms utveckling och arkitektur.

– Huvudsyftet med Arkitektur Stockholm är att höja kvaliteten på stadsbyggandet i Stockholm. Vi befinner oss i ett viktigt skede i att definiera hur morgondagens Stockholm ska gestaltas och jag vill att vi bygger fler hus som vi är stolta över och som vi gärna ser från vårt köksfönster, säger stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M).

– När Stockholm växer med nya årsringar är det viktigt att förtätningen handlar om mer än enbart kvantitet i bostadsbyggandet, den behöver även se gaturummet mellan husen som en del i arkitekturen, säger stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M).

FAKTA
Arkitektur Stockholm kompletterar översiktsplanen, Promenadstaden, med ställningstaganden om hur staden kan växa och förändras. Tanken är att bredda diskussionen – från att prata om enskilda objekt till en dialog om vilken stad stockholmarna vill leva i. Den ersätter delvis byggnadsordningen från 1999.

En av strategierna handlar om att Arkitekttävlingar och parallella uppdrag gynnar mångfald i arkitekturen, kan ge internationella influenser och mindre etablerade arkitektkontor möjlighet att visa vad de kan.

Arkitektur Stockholm var på samråd mellan 13 juni och 20 september 2011. I samband med det pågick även utställningen Våra drömmars Stockholm i Kulturhuset, vars syfte var att bredda diskussionen om stadens utveckling. Alla synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse som godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 29 mars 2012. Förslaget var på utställning under tiden 28 juni – 6 september 2013.

untitled

Dokumentet finns att ladda ned som pdf här. Observera att några bilder/bildtexter återstår att justera.

Kommentarer är stängda