Angående klocktornet i Hagastaden

Kategorier: Stadsbyggnad
Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

I fredags togs Stationshuset i Hagastaden ned, som det skrivits om både i Dagens Nyheter och på sociala medier. Jag instämmer i att det är tråkigt att byggnaden inte kunde vara kvar, det hade kunnat bli ett spännande historiskt komplement till den nya moderna bebyggelsen. Här följer en förklaring till varför det till sist ändå blev på det här viset.

Stadsbyggnadsnämnden lade vid godkännandet av detaljplanen för Hagastaden i december 2009 ett särskilt uttalande om att klocktornet borde bevaras inom Hagastaden. Klocktornet som sådant ryms inte i detaljplanen, som antogs av kommunfullmäktige den 15 mars 2010 och vann laga kraft den 7 april 2011. Stadens projektgrupp för Hagastaden har sedan dess kontaktat flera förvaltningar om frågan om ägande och förvaltning av klocktornet, men ingen förvaltning har ansett att det ligger inom deras verksamhetsområde.

Stadsbyggnadskontoret fortsatte ända till hösten 2013 att utreda möjligheten att skapa en byggrätt för klocktornet så att det hade kunnat användas som en byggnad med en verksamhet i. Det hela stupade på svårigheten att hitta en förvaltare till klocktornet. Varken kulturförvaltningen eller Stadsmuseet ansåg att klocktornet som sådant skulle bevaras och fastighetskontoret meddelade att ett förvaltningsansvar för klocktornet inte låg inom deras uppdrag.

De tekniska förvaltningarna har nu under närmare tre års tid utrett alla möjligheter att bevara klocktornet. Kostnaden för rivning, återuppbyggnad och magasinering av klocktornet samt upprättande av tilläggsplan har bedömts till totalt cirka 11,7 miljoner kronor, men då det saknas en framtida ägare och förvaltare av klocktornet fanns inga möjligheter att gå vidare med ett bevarande.

Kommentarer är stängda