Förtydligande om detaljplaner

Kategorier: Stadsbyggnad
Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

I dagens Vi i Vasastan kan vi läsa att Roger Mogert (S) vill att stadens revisorer granskar den politiska hanteringen av rivningen av Klocktornet i Hagastaden. Det välkomnar jag, inte minst med tanke på alla felaktigheter som florerat i media den senaste tiden. Att läsa och förstå vad en detaljplan är och innehåller kan vara komplicerat. Därför känner jag att det är viktigt med ett förtydligande kring vad en detaljplan är.

En detaljplan består enligt Plan- och bygglagen (PBL) av en plankarta med tillhörande planbestämmelser och en planbeskrivning. För Hagastaden tillhör även genomförandebeskrivningen de juridiskt bindande dokumenten. Ytterligare dokument kan bifogas som beslutsunderlag, och i kommunfullmäktige redovisades också gestaltnings- och kvalitetsprogram, miljökonsekvensbeskrivning och ett trafik-PM. I plankartan är det tydligt att all bebyggelse som hör till den gamla godsstationen utgår och ersätts med nya bostäder. Totalt innebär planen att det kommer att byggas 2 300 nya bostäder i Stockholms stad.

Projektet Hagastaden ansökte om rivningslov i enlighet med gällande detaljplan, och jag vill att ni läser Exploateringskontorets PM om Klocktornet. Förhoppningsvis kan det bidra till att förtydliga i vilken omfattning stadens förvaltningar har utrett frågan om ett bevarande.

Läs mer om Hagastaden på hemsidan för Projekt Hagastaden

Samtliga handlingar och dokument finns att ladda ned på Bygg- och plantjänsten.

Kommentarer är stängda