380 studentbostäder till Älvsjö

Kategorier: Pressmeddelande, Stadsbyggnad
Taggar: , , , , , , , , , , ,

På torsdag väntas stadsbyggnadsnämnden besluta om att anta detaljplanen för 380 nya studentbostäder intill Huddingevägen strax sydväst om Älvsjömässan. Detaljplanen gör det möjligt att omvandla befintliga kontorsbyggnader till studentbostäder samt att bygga två nya bostadshus för studenter på fastigheten.

Sjöbotten 1
Perspektivet visar den föreslagna fasaden mot norr. Illustration: Rosenbergs Arkitekter.

– Behovet av studentbostäder är stort i Stockholm och det är något som vi tar på allvar. Därför är jag glad över att vi nu antar den här detaljplanen som innebär att 380 nya studentbostäder kan byggas i ett kollektivtrafiknära läge i Älvsjö, säger stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M).

– Den här planen ligger helt i linje med ambitionerna i Promenadstaden. Vi vill att Stockholm ska vara en blandad stad och därför är det bra att delar av Älvsjö industriområde omvandlas till en blandad stadsbebyggelse som även innehåller bostäder, säger stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M).

FAKTA

Hyresvärd: AB Stockholmshem

Arkitekt: Rosenbergs Arkitekter

Antal bostäder: 380

Upplåtelseform: Hyresrätter

Avstånd till kollektivtrafik: Cirka 400 meter till Älvsjö station, med pendeltåg och hållplatser för ett antal busslinjer.

Parkeringstal: 0,1 per lägenhet för bilar och 1,5 per lägenhet för cyklar.

Detaljplanen innebär att det kan byggas 380 studentbostäder i den nordöstra delens befintliga byggnader samt genom nybyggnation av två bostadshus. Planen innebär även att befintliga verksamheter i planområdets övriga byggnader ges planstöd. Den södra gården föreslås bli en bostadsgård med goda ljusförhållanden för utevistelse. Riktvärden för trafikbuller klaras genom stadens praxis, den så kallade Stockholmsmodellen.

Presskontakt: Sylvia Rezania 076-1229200

Läs ärendet i sin helhet här

Kommentarer är stängda