Beslut om fyra nya fullstora idrottshallar

Kategorier: Idrott
Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

I takt med att Stockholm växer så ökar även efterfrågan på nya idrottsanläggningar. Idrottsnämndens mål är att fler stockholmare ska bli fysiskt aktiva. Framför allt är det viktigt att barn och ungdomar får möjlighet att röra på sig.

I tisdags, den 18 mars, fattade idrottsnämnden äntligen inriktnings- och genomförandebeslut om fyra av de fem idrottshallarna som Alliansen presenterade i samband med Stockholms stads budget för 2014 (jag har bland annat skrivit om satsningen här).

De fyra hallarna kommer att placeras på följande platser:

• Hjulsta bollplan
• Hässelby villastads bollplan
• Sätra idrottsplats
• Blommensbergs bollplan (väster om sjön Trekanten, nära Gröndal/Aspudden)

Två av hallarna beräknas stå klara till årsskiftet 14/15 och de andra två beräknas stå klara under våren 2015. Tidigare har även Vinsta BP funnits med i diskussionen kring placeringar. Den placeringen visade dessvärre inte möjlig eftersom den ska användas till annat men vi har bett idrottsförvaltningen att så snart som möjligt återkomma med förslag på en ny möjlig placering i näromområdet.

De nya hallarna kommer, i enlighet med Alliansens uttalade inriktning, att byggas i ett enklare utförande än de hallar som staden historiskt har byggt. Med enklare menas att breddidrottens behov på funktion ska vara utgångspunkten för hallarnas utformning. Hallarna uppfyller alla breddidrottens krav på fullstora spelmått (20×40 meter), omklädningsrum och förråd samtidigt som t ex dubbelsidiga läktare och annat som breddidrotten inte har behov av prioriterats bort. Det ger oss lägre investeringskostnader vilket i längden innebär att vi kan bygga fler hallar för pengarna.

De fyra hallarna innebär ett tillskott på minst 240 nya träningstimmar per vecka för skolorna och för föreningslivet. Bakgrunden till satsningen är de önskemål som idrotts- och föreningslivet uttryckt kring behovet av fler anläggningar och fler halltider, helst i det område där barnen som utövar idrotten bor. Eftersom idrottsföreningarna är grunden för idrottslivet i Stockholm och en viktig del i att få fler stockholmare fysiskt aktiva och det är därför viktigt att vi är lyhörda för deras behov.

Jag är väldigt glad över denna idrottssatsning och jag hoppas att idrottshallarna kommer att locka fler stockholmare att börja idrotta, framför allt de grupper som lyfts fram i det idrottspolitiska programmet som särskilt prioriterade.

Kommentarer är stängda