725 nya bostäder på dagens kommunfullmäktige

Kategorier: Okategoriserade, Stadsbyggnad
Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Idag beslutade kommunfullmäktige att anta detaljplaner med totalt 725 nya bostäder. Det finns en stor utmaning i att bygga tillräckligt många nya hem för alla som bor i Stockholm, de som vill flytta hit och för att alla de barn som föds här får möjlighet till eget boende när de vuxit upp. Den utmaningen ska Alliansen anta, i hela Stockholm.

Rosenlundsparken bloggbild
Rosenlundsparken med perspektiv över terrassen vid parkhuset och det planerade bostadskvarteret med förskolan i två våningar i bakgrunden. Illustration: ÅWL Arkitekter

Vid Stora Sköndals väg blir det nu möjligt att bygga om en plats som använts för hantering av massor och rivningsavfall till en modern trädgårdsstad med 350 nya bostäder. Här blir det en blandning av villor, kedjehus, radhus och flerbostadshus som byggs av NCC, Besqab, Veidekke och Skanska. Nya hyresrätter och enfamiljshus byggs i ett naturskönt läge och på redan ianspråktagen mark norr om Drevviken intill Flatens naturreservat. Det är ett bra exempel på god hushållning med marken och som skapar en naturlig fortsättning av Sköndal österut. Läs mer om ärendet här

Den andra detaljplanen är en del i utvecklingen av centrala Älvsjö, mellan Götalandsvägen och järnvägen. Dagens centrum började ta form på 1920-talet, men under de kommande åren väntar stora förändringar. Älvsjö är utpekat som en av tyngdpunkterna i stadens översiktsplan Promenadstaden och har potential att utvecklas med hela 10 000 nya bostäder. Den här detaljplanen är den tredje i ordningen och innehåller 150 nya bostäder och ett hotell med 250 rum. Bebyggelsen får lokaler i bottenplan för till exempel butiker, caféer och verksamheter. Planen hittar du här

Sist, men inte minst, antogs detaljplanen för området kring Rosenlundsparken på Södermalm. Den omfattar 225 nya bostäder och en förskola. Förutom att bygga nya och välbehövliga bostäder i ett utmärkt läge, så är syftet att stärka Rosenlundsparkens gröna kvaliteter och utveckla den till en attraktiv stadspark. En av byggnaderna innehåller ”bokaler”, det vill säga en kombination av bostad och lokal. Stockholmshem och JM bygger bostäderna. Du hittar planen här

Kommentarer är stängda