Förutsättningar för idrotten i Stockholm

Kategorier: Idrott, Pressmeddelande, Stadsbyggnad
Taggar: , , , , , , , , , ,

Igår presenterade Stockholms idrottsförbund och flera specialidrottsförbund en rapport om behovet av nya idrottsanläggningar. Jag är glad att idrotten gått samman men ser även att diskussionen behöver nyanseras något.

Vi är eniga om att vi behöver bredda utbudet av idrottsanläggningar och att det finns ett behov av fler idrottsytor när Stockholm växer. Vi inom alliansen i Stockholm har under de senaste åtta åren genomfört satsningar på idrotten och investerat i nya anläggningar. Vi har bland annat byggt:

• 9 fullstora hallar, 48 konstgräsplaner, 28 utegym, genomfört omfattande renoveringar på två simhallar, byggt en av norra Europas största skateparker och byggt 1 ny och renoverat/byggt ut 4 ridanläggningar.

Hela listan finns här.

Därtill planeras för ytterligare ett 20-tal konstgräsplaner, 10 hallar, simhallsrenoveringar och nya idrottsplatser i expansiva områden. I det arbetet finns många av de anläggningar som föreningarna och Stockholms idrottsförbund nu efterfrågar med.

Jag vill även nyansera den bild som förmedlas i rapporten något.

Först och främst är siffrorna för simhallarna direkt felaktiga. I rapporten, som går att läsa här , står det att det finns 18 simhallar i staden och att det går 76 000 invånare per simhall. Multiplicerar man 76 000 med 18 får man fram siffran 1 368 000 invånare, en felaktig siffra då Stockholms stad nyligen passerade 900 000 invånare. Rätt siffra är 50 000 invånare per simhall, vilket är lägre än både Göteborg och Malmö.

Rapporten visar heller inte hela bilden av konstgräsplanerna. Räknar man in alla de konstgräsplaner som idrottsnämnden ansvarar för och de planer som kommer att stå klara under året så är antalet 80 stycken vid utgången av 2014. Det innebär att det går 11 250 invånare per konstgräsplan. Om vi istället väljer att fokusera på alla 11-mannaplaner (naturgräs och konstgräs) så kommer vi att ha 62 stycken vid utgången av 2014 vilket ger 14 516 per invånare och plan.

Även när det gäller hallsituationen i Stockholm så bör den bild som förmedlas nyanseras något. Förutom de omnämnda 18 fullstora hallarna så har Stockholms stad 31 nästintill fullstora hallar. Ofta handlar det om hallar som är 18×36 meter vilket motsvarar tidigare krav om fullstora mått. Dessa hallar används idag flitigt och går att nyttja för både träning och visst matchspel. Räknar man in dessa hallar så har Stockholm 18 367 invånare/hall vilket ger en något mer nyanserad bild.

De investeringar som föreslås uppgår, grovt räknat, uppgå till 5 miljarder kronor vilket motsvarar vad staden lägger på förskolan årligen. Vi har ett behov av att bygga ut men vi vill även underlätta för fler än kommunen att bygga och driva hallar. Därtill ska även nämnas att staden just nu har ett pågående arbete med att renovera simhallar, något som kostar 2-300 miljoner kronor per hall. Vi måste därför också göra avvägningar.

Avslutningsvis vill jag säga att jag delar idrottens uppfattning om att idrotten behöver få en större roll i stadsplaneringen, inte minst i expansiva stadsdelar och stadsutvecklingsområden. Jag har tidigare skrivit om det här. Just nu arbetar idrottsnämnden och idrottsförvaltningen med att ta fram en långsiktig investeringsplan för idrottsanläggningar. Syftet är att det utifrån befolkningsutveckling, befintliga anläggningar, stadens idrottspolitiska program, bostadsbyggandet och skolutbyggnaden kartlägga behovet och föreslå en långsiktig plan för investeringar. Den långsiktiga planen tar höjd för ett växande Stockholm och sträcker sig tio år framåt.

Kommentarer är stängda