50 studentbostäder och 100 hyresrätter nära Dalens centrum

Kategorier: Pressmeddelande, Stadsbyggnad
Taggar: , , , , , , , , , , , , , ,

Stockholms befolkning ökar kraftigt och planeringen av nya bostäder fortgår i hög takt. På stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 11 september fattas beslut om att påbörja planarbete för 100 hyreslägenheter och 50 studentlägenheter i stadsdelen Gamla Enskede.

- Det är viktigt att vi håller en hög takt i byggandet av nya bostäder. För att Stockholm ska vara en attraktiv stad att studera i behöver också tillgången till studentbostäder vara god. Nu påbörjar vi arbetet med 100 hyreslägenheter och 50 studentlägenheter nära Dalens centrum, säger stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M).

dalenbild

Illustration:  Reflex Arkitekter

- Den föreslagna om- och tillbyggnaden av fastigheten innebär många nya hem, men också att vi skapar ett bostadskvarter med goda förutsättningar för stadsliv. Projektet kommer bidra till en bättre stadsmiljö då ett parkeringsdäck omvandlas och husen får lokaler i gatuplan, säger stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M).

Fakta

Planområdet omfattar fastigheten Dalen 21 och delar av fastigheten Enskede 1:1. På en grusad bollplan strax norr om Dalens centrum önskar Svenska Bostäder uppföra 50 studentlägenheter. Svenska Bostäder önskar också uppföra bostäder på ett befintligt parkeringsdäck sydöst om Dalens centrum. Det befintliga parkeringshuset är kvar i kvarterets mitt, men kringbyggs med bostäder till ett slutet kvarter. Parkeringshuset förses med ett tak, som blir en gemensam grön innergård för kvarteret.

Kommentarer är stängda