Kontakt

Regina Kevius
Stadsbyggnads- och idrottsborgarråd
regina.kevius@stockholm.se
08 508 29 005

Nils Löwenspets
Borgarrådssekreterare
Övergripande Stadsbyggnadsnämnden, Idrottsnämnden och Kyrkogårdsnämnden
nils.lowenspets@stockholm.se
08 508 29 278, 076 12 29 278

Charlotte Lundqvist
Biträdande borgarrådssekreterare
Idrottsnämnden
charlotte.lundqvist@stockholm.se
08 508 29 148, 076 122 91 48

Daniel Carlsson Mård
Biträdande borgarrådssekreterare
Stadsbyggnadsnämnden
daniel.carlsson.mard@stockholm.se
08 508 29 212, 076 122 92 12

Marlene Blomberg
Biträdande borgarrådssekreterare/assistent
Regina Kevius kalendarium/förfrågningar, Kyrkogårdsnämnden
marlene.blomberg@stockholm.se
08 508 29 196, 076 12 29 196