Regina

Bor: Kungsholmen
Ålder: 35 år
Twitter:
http://twitter.com/ReginaKevius
Familj: Sambo och två barn.
Utbildning: Civilingenjör, lantmäteri. Examen 2004 från KTH.
Uppväxt: Husby och Huvudsta.
Bostadserfarenhet: 1999-2003 Studentrum. 2003-2005 Andrahandshyrning. 2006- Bostadsrätt.

ARBETSLIVSERFARENHET

2016 – Stadsbyggnads – och exploateringschef, Sundbybergs stad
2015 – 2016 Chef för Exploateringsenheten, Sundbybergs stad
2010 - 2014Stadsbyggnads- och idrottsborgarråd, Stockholms stad
2008 – 2010 Planeringschef på Danderyds kommun, Kommunledningskontoret.
2006 – 2008 Projektledare på Skanska Nya Hem AB, på distriktsenheten Solna/Sundbyberg.
2005 – 2006 Projektledare på Carl Bro AB (numera Grontmij), inom divisionen Projektledning på enheten Constructional Management.
2004 Examensarbete på Svenska Kommunförbundet (numera Sveriges Kommuner och Landsting) om finansiering av kommunala vägar.
2003 Praktiserande förrättningslantmätare på Nacka Kommun
2002 Ansvarig för miljökörkoret på det kommunalägda bolaget NorrEnergi.

POLITISKA ERFARENHETER
2010 - 2014 Ordförande i stadsbyggnadsnämnden
2010 - 2014 Ordförande i idrottsnämnden
2007 – 2010 Ordförande i Kungsholmens stadsdelsnämnd
2006 - 2010, 2014 - Ledamot i Kommunstyrelsen i Stockholms stad
2006 - 2010 Ledamot Kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott
2005 – 2006 Ledamot i Trafiknämnden i Stockholms kommun
2004 – 2006 Ledamot i Renhållningsnämnden i Stockholms kommun
2004 – 2006 Ledamot i Kommunstyrelsens jämställdhetsråd.
2003 - Ledamot av Stockholms kommunfullmäktige
2003 – 2006 Gruppledare och ledamot i Stockholm Skolfastigheter AB
2003 – 2005 Ersättare i Stadsbyggnadsnämnden samt ledamot i Bygglovsberedningen i Stockholms kommun.
2002 – 2003 Ersättare i Stockholms kommunfullmäktige
2001 – 2003 Vice distriktsordförande Moderata Ungdomsförbundet i Stockholms län
2001 Ersättare i Miljö- och Hälsoskyddsnämnden i Stockholms kommun
2000 – 2001 Ledamot i Moderata Ungdomsförbundet i Stockholms län
2000 Ersättare i Miljönämnden i Solna kommun
1999 Ordförande för Moderat Skol Ungdom i Stockholms län
1999 Ledamot i Moderat Skol Ungdoms Rikskommitté
1997 – 1998 Ordförande i Moderata Ungdomsförbundet i Solna kommun

KÅRPOLITISKA ERFARENHETER
2000-2002 Ledamot i Tekniska Högskolans Studentkårs kårfullmäktige för Lantmäteri
2002 Delansvarig för Studentkårens Fokusområde Utbildning

IDROTTSERFARENHETER
(ca) 1991-1995 Spelade i Solna IF Basket

MUSIKERFARENHETER
(ca) 1995 Synth (Solna Kulturskola)
(ca) 1994-1995 Saxofon (Solna Kulturskola)
(ca) 1992-1993 Klarinett (Stockholms och Solna Kulturskola)

FACKLIGA ERFARENHETER
2006 – 2008 Ledamot tillika vice ordförande i Sveriges ingenjörers arbetsmarknadsråd

ÖVRIGT
2014 Får utmärkelsen Årets Alumn av KTH.
2009-2010 Medlem i Rotary (Klubb: Djursholm-Svitiod)
2008-2011 Med på listan över Framtidens Kvinnliga ledare, som årligen tas fram av Ledarna och nätverket Shortcut