Stadsbyggnad

Framtidens Stockholm

Vi har ett ansvar att bygga många nya bostäder. Vi har ett gemensamt ansvar för att dina och dina vänners barn ska kunna hitta en bostad.
Men det handlar inte bara om nya bostäder. Det handlar om att bygga en stad med stadskvaliteter som vi människor efterfrågar. Att det finns förskolor, skolor, gruppbostäder, idrottsanläggningar, fungerande infrastruktur och service i närmiljön.

Vi har ett gemensamt ansvar att utveckla Stockholm. Vi befinner oss i ett viktigt skede i att definiera hur morgondagens Stockholm ska gestaltas. Jag är övertygad om att politiska visioner, människors önskemål, sakkunskapen i arkitektkåren, byggbranschen och vetenskapliga fakta tillsammans kommer att ge ett resultat som gör att vi bygger en stad vi kan vara stolta över och trivas i.

Det som vi bygger idag, påverkar alltid framtiden.
Det vi kan bygga idag, gör att vi kan påverka morgondagens framgång.

Inför budgeten för år 2014 höll jag ett anförande i kommunfullmäktige som jag tycker sammanfattar mina stadsbyggnadsidéer. Här finns klippet:

Ett arkitekturprogram för Stockholm

Jag vill att Stockholm förskönas och att nya bostadshus håller hög kvalitet, blir vackra, funktionella och att vi blir stolta över dem. Därför arbetar vi just nu med att ta fram en arkitekturstrategi. Min förhoppning är att Arkitektur Stockholm kommer vara ett betydelsefullt och positivt underlag i det fortsatta arbetet att utveckla Stockholm.

Läs mer om Arkitektur Stockholm.