Stadsbyggnad

Framtidens stad

Staden är en av civilisationens underbaraste och mest komplexa produkter. Den är mycket mer än byggnader, vägar och kommersiella intressen – den är en ordnad gemenskap, en sammanhållen enhet och ett levande stadsliv.
 
Det som vi bygger idag, påverkar alltid framtiden.
Det vi kan bygga idag, gör att vi kan påverka morgondagens framgång.

Därför min stadsbyggnadsvision är enkel:
Förnya Stockholm efter behov och möjligheter. Bygg staden med större hänsyn till framtiden än till det förflutna.
Stadens utveckling bör utgå från människorna som vill bo och leva där.

Ett arkitekturprogram för Stockholm

Vi befinner oss i ett viktigt skede i att definiera hur morgondagens Stockholm ska gestaltas. Jag är övertygad om att politiska visioner, människors önskemål, sakkunskapen i arkitektkåren och vetenskapliga fakta tillsammans kommer att ge ett resultat som gör att vi bygger en stad vi kan vara stolta över och trivas i.

Vi politiker har ett viktigt ansvar. Vi har skyldighet att bygga en stad dit människor vill flytta och som erbjuder de stadskvaliteter som människor efterfrågar i sitt kvarter. Det är därför glädjande att de värden som präglar vår vision om en större innerstad delas av många stockholmare och det är min förhoppning att Arkitektur Stockholm kommer vara ett betydelsefullt och positivt underlag i det fortsatta arbetet att utveckla Stockholm

Jag vill att Stockholm förskönas och att nya bostadshus håller hög kvalitet, blir vackra, funktionella och att vi blir stolta över dem. Därför arbetar vi just nu med att ta fram en arkitekturstrategi.

Läs mer om Arkitektur Stockholm.