Stadsbyggnad

Vi har ett ansvar att bygga många nya bostäder. Vi har ett gemensamt ansvar för allas barn ska kunna hitta en bostad.
Men det handlar inte bara om nya bostäder. Det handlar om att bygga en stad med stadskvaliteter som vi människor efterfrågar. Att det finns förskolor, skolor, gruppbostäder, idrottsanläggningar, fungerande infrastruktur och service i närmiljön.

Inför budgeten för år 2014 höll jag ett anförande i Stockholms kommunfullmäktige som jag tycker sammanfattar mina stadsbyggnadsidéer. Här finns klippet: