Tagg arkiv: Familjebostäder

455 nya bostäder i Bandhagen

Stockholms befolkning ökar kraftigt och planeringen av nya bostäder fortgår i hög takt. På stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 11 september påbörjas arbetet med 455 nya bostäder i Bandhagen. Projektet innebär ett viktigt tillskott av bostäder i Stockholm. - Stockholm är en … Fortsätt läsa 

Viktiga beslut i stadsbyggnadsnämnden

Tillgång till studentbostäder är en förutsättning för att Stockholm ska fortsätta att vara en attraktiv stad och de som vill studera här ska känna sig trygga i att de också kommer att få ett boende. Behovet av studentbostäder är stort … Fortsätt läsa 

6 756 studentbostäder på gång i Stockholm

I dag är det Valborg. Det firas runtom i landet av väldigt många, inte minst är firandet en tradition bland studenter på universiteten och högskolorna. Det sjungs studentsånger och det umgås vid brasan. För många studenter dröjer det säkerligen inpå … Fortsätt läsa 

70 nya studentbostäder till Älvsjö

Idag beslutade stadsbyggnadsnämnden att starta planarbetet för 70 nya studentbostäder och ytterligare 400 lägenheter vid Armborstvägen intill Älvsjö centrum i stadsdelen Solberga. Förslaget innebär en fristående byggnad med studentbostäder och tre nya kvarter med fyra till tio våningar och lokaler … Fortsätt läsa 

6 396 studentbostäder på gång i Stockholm

Den 6 mars beslutade stadsbyggnadsnämnden att godkänna detaljplanen för fastigheterna Filosofen 2-9 på Lappkärrsberget. Det innebär att Stiftelsen Stockholms Studentbostäder snart kan bygga ytterligare 742 viktiga bostäder för Stockholms studenter. Förslaget innehöll ursprungligen 720 bostäder, men höjdes till 742 efter … Fortsätt läsa 

Beslut om 120 studentbostäder i Rågsved

Torsdagen den 14 november väntas stadsbyggnadsnämnden fatta beslut om att starta planarbetet för 120 studentbostäder i två flerbostadshus vid Bjursätragatan i Rågsved. Husen byggs av Familjebostäder och kan vara klara för inflyttning till vårterminen 2016. - Frågan om studentbostäder i … Fortsätt läsa 

Uppdaterad lista över planerade studentbostäder

Sedan augusti i år har listan kompletteras med ytterligare 278 studentbostäder. Om man räknar samman de planer som är antagna och de i pågående detaljplanearbeten så är dessa nu uppe i 6 164 stycken. Utöver dessa så har 750 studentbostäder … Fortsätt läsa 

Uppdaterad lista över planerade studentbostäder

Sedan april i år har listan kompletteras med ytterligare 486 studentbostäder. Den 15 augusti fattar stadsbyggnadsnämnden beslut om att gå vidare med detaljplanen för 245 av dessa, centralt belägna i kv. Vallgossen på Kungsholmen. Det är viktigt att vi tar … Fortsätt läsa 

Byggstart närmar sig för Rinkebyterrassen

Stockholms stad går nu vidare med Rinkebyterrassen, ett projekt som kommer att länka ihop Rinkeby med Järvafältet genom att en bit av E18 däckas över. Sammanlagt 350 bostäder i 12 huskroppar, där ett av husen har 16 våningar, kommer om … Fortsätt läsa 

270 nya bostäder i Svedmyra och Stureby

Stockholms befolkning ökar kraftigt och på stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 18 april förväntas planer för ytterligare 270 nya bostäder längs Grycksbovägen-Enskedevägen i Svedmyra och Stureby godkännas. – Det är viktigt att vi håller en hög takt i bostadsbyggandet och därför är … Fortsätt läsa