Tagg arkiv: Kista

Satsning på ishockey för barn och unga i Järva

Idrottsnämnden i Stockholms stad har beviljat 200 000 kronor till projektet ”Ishockey för alla” som drivs av Djurgården Hockey tillsammans med Kista hockey. Målet för projektet är att genom drive in-verksamhet, uppsökande verksamhet samt gratis skridsko- och hockeyskola locka och … Fortsätt läsa 

6 756 studentbostäder på gång i Stockholm

I dag är det Valborg. Det firas runtom i landet av väldigt många, inte minst är firandet en tradition bland studenter på universiteten och högskolorna. Det sjungs studentsånger och det umgås vid brasan. För många studenter dröjer det säkerligen inpå … Fortsätt läsa 

6 396 studentbostäder på gång i Stockholm

Den 6 mars beslutade stadsbyggnadsnämnden att godkänna detaljplanen för fastigheterna Filosofen 2-9 på Lappkärrsberget. Det innebär att Stiftelsen Stockholms Studentbostäder snart kan bygga ytterligare 742 viktiga bostäder för Stockholms studenter. Förslaget innehöll ursprungligen 720 bostäder, men höjdes till 742 efter … Fortsätt läsa 

Uppdaterad lista över planerade studentbostäder

Sedan augusti i år har listan kompletteras med ytterligare 278 studentbostäder. Om man räknar samman de planer som är antagna och de i pågående detaljplanearbeten så är dessa nu uppe i 6 164 stycken. Utöver dessa så har 750 studentbostäder … Fortsätt läsa 

Miljonsatsning på idrotten i Järva

Lagom till årets upplaga av Kistaloppet har Stockholms stad beslutat att bevilja ytterligare 4,5 miljoner kronor till breda idrottssatsningar i Järva. Projektet som är en del av stadens ytterstadssatsningar anordnas i samarbete mellan skolor, idrottsnämnden, föreningar och andra privata aktörer. … Fortsätt läsa 

Uppdaterad lista över planerade studentbostäder

Sedan april i år har listan kompletteras med ytterligare 486 studentbostäder. Den 15 augusti fattar stadsbyggnadsnämnden beslut om att gå vidare med detaljplanen för 245 av dessa, centralt belägna i kv. Vallgossen på Kungsholmen. Det är viktigt att vi tar … Fortsätt läsa 

Byggstart närmar sig för Rinkebyterrassen

Stockholms stad går nu vidare med Rinkebyterrassen, ett projekt som kommer att länka ihop Rinkeby med Järvafältet genom att en bit av E18 däckas över. Sammanlagt 350 bostäder i 12 huskroppar, där ett av husen har 16 våningar, kommer om … Fortsätt läsa 

Start för 1390 nya bostäder

Stockholms befolkning ökar kraftigt och på stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 18 april påbörjades planer för ytterligare 1390 bostäder, varav 910 studentbostäder. – Det är viktigt att vi håller en hög takt i bostadsbyggandet och därför är jag är glad att vi … Fortsätt läsa 

Ny bebyggelse med varierad arkitektur skapar nya 100 lägenheter och 150 studentbostäder i Kista

På stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 18 april förväntas arbetet med 250 nya bostäder, varav 150 studentbostäder, påbörjas i Kista. Många studenter och forskare söker sig till Stockholms universitet och högskolor och därför måste planeringen av nya bostäder fortgå i hög takt. … Fortsätt läsa 

Uppdaterad lista över planerade studentlägenheter

Listan över planerade studentlägenheter i Stockholms stad har kompletteras med 720 st studentlägenheter. Följande projekt har tillkommit: Bygglov för 100 studentlägenheter på fastigheten Hemholmen 1 i Vårberg, antagande av detaljplanen för Keflavik 2 som innebär 40-60 studentlägenheter i Kista. På … Fortsätt läsa