Tagg arkiv: park

725 nya bostäder på dagens kommunfullmäktige

Idag beslutade kommunfullmäktige att anta detaljplaner med totalt 725 nya bostäder. Det finns en stor utmaning i att bygga tillräckligt många nya hem för alla som bor i Stockholm, de som vill flytta hit och för att alla de barn … Fortsätt läsa 

Lämna in dina synpunkter på Arkitektur Stockholm senast 6 september

Arkitektur Stockholm är Stockholms första arkitekturstrategi. Eftersom det har varit sommar och därmed semester för många stockholmare vill jag påminna om att det är möjligt att lämna synpunkter på förslaget ända fram till 6 september. Jag vill också passa på … Fortsätt läsa 

Start för 1990 nya bostäder

Stockholms befolkning ökar kraftigt och på stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 13 juni påbörjades planer för ytterligare 1990 bostäder, varav 600 ungdomsbostäder. – Det är viktigt att vi håller en hög takt i bostadsbyggandet och därför är jag är glad att vi … Fortsätt läsa 

Beslut om bostäder, skolor, park och akutmottagning

På stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 13 juni fattades många beslut, bland annat beslutade vi att påbörja detaljplaneprocesser för totalt 1990 nya bostäder. Jag önskar att jag hade möjlighet att informera er om varje enskilt byggprojekt här på bloggen, men jag har … Fortsätt läsa 

Samråd om nya bostäder och tunnelbanebyggnad på Hornsbruksgatan

På fredag startar samrådet för detaljplanen om utvecklingen av Hornsbruksgatan på Södermalm. Förslaget innehåller tre nya hus med 29 bostäder och lokaler i bottenplan samt en ny tunnelbanebyggnad med en handelsträdgård på taket. Samrådet pågår till 7 augusti. Illustration: Utopia … Fortsätt läsa 

Beslut om 460 lägenheter i Norra Djurgårdsstaden

Nu har stadsbyggnadsnämnden fattat beslut om att gå vidare med planerna för 460 lägenheter i den del av Norra Djurgårdsstaden som kallas Ängsbotten. Planen kommer att skapa möjligheter för bostäder, lokaler, förskola och handel.  – De nya kvarteren är ett … Fortsätt läsa