Tagg arkiv: stadsutveckling

Beslut om förskola, skola och nya bostäder i Årstaberg

Stockholm växer snabbt och behovet av både bostäder och skolor är stort. På stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 13 juni fattades beslut om att påbörja planeringen av 730 nya bostäder, en förskola med 16 avdelningar och en grundskola med plats för 1 200 … Fortsätt läsa 

Start för 1990 nya bostäder

Stockholms befolkning ökar kraftigt och på stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 13 juni påbörjades planer för ytterligare 1990 bostäder, varav 600 ungdomsbostäder. – Det är viktigt att vi håller en hög takt i bostadsbyggandet och därför är jag är glad att vi … Fortsätt läsa 

Beslut om 460 lägenheter i Norra Djurgårdsstaden

Nu har stadsbyggnadsnämnden fattat beslut om att gå vidare med planerna för 460 lägenheter i den del av Norra Djurgårdsstaden som kallas Ängsbotten. Planen kommer att skapa möjligheter för bostäder, lokaler, förskola och handel.  – De nya kvarteren är ett … Fortsätt läsa 

Välkommen till en helg för framtidens Farsta

Farsta Centrum är en av nio tyngdpunkter där Stockholm ska växa som mest i framtiden. 17-19 maj pågår Farstahelgen som arrangeras av Stockholms stad tillsammans med lokala aktörer. Bland annat kommer en tillfällig stadspark att växa fram på en del av … Fortsätt läsa 

De boendes synpunkter hjälper oss att utveckla Aspudden och Midsommarkransen

Fem nya friliggande förskolor, en ny skola och mellan 1300 och 1600 nya bostäder föreslås när programarbetet för Aspudden och Midsommarkransen nu är avslutat. Intentionerna i Stockholms översiktsplan Promenadstaden har uppnåtts när stadsbyggnadsnämnden tillsammans med boende och berörda har stakat … Fortsätt läsa 

Tillväxten gynnar livskvaliteten i Stockholm

Igår replikerade Regina på landkapsarkitekten Thorbjörn Anderssons debattartikel om Stockholms tillväxt som publicerades i DN i lördags. Nedan kan du läsa Reginas replik. Landskapsarkitekten Thorbjörn Andersson skriver i DN Sthlm Debatt (9/3) att Stockholms miljö ständigt hotas av nya byggprojekt … Fortsätt läsa 

Ny idrotthall och skola i Hjorthagen

Idag fattar stadsbyggnadsnämnden beslut om att påbörja planarbetet för området runt gasklockorna och Hjorthagens IP som en del i utvecklandet av Norra Djurgårdsstaden. I Norra Djurgårdsstaden kommer det inom de närmaste åren att byggas totalt 12 000 nya bostäder och … Fortsätt läsa 

Intressant förslag till utvecklingen av Aspudden och Midsommarkransen

En ny skola, 57 nya förskoleavdelningar och drygt 1300 nya bostäder. Det är en del av förslaget till utveckling av stadsdelarna Aspudden och Midsommarkransen som idag går ut på samråd. Programmet bygger på intentionerna i Promenadstaden och följer strategin fortsätt … Fortsätt läsa